Konsultanti

Jana Jana Brūvere
Kabineta vadītāja
Sertificēta Scenar terapeite- konsultante
Reiki 2.pakāpe
Kvalifikācijas celšana: meistarklase Odesā 2013
Telefons: 29246296

Ieva Ieva Krekovska
Sertificēta Scenar terapeite- konsultante
Reiki 1.pakāpe
Izglītība: maģistratūra "Veselības aprūpes speciālists"
Kvalifikācijas celšana: regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus
Telefons:
28373786