KONSULTANTI

Jana Brūvere

Kabinet vadītāja

Sertificēta Scenar terapeite - konsultante

Reiki 2.pakāpe

Kvalifikācijas celšana: meistarklase Odesā 2013

29246296

Ieva Krekovska

Sertificēta Scenar terapeite - konsultante

Reiki 1.pakāpe

Kvalifikācijas celšana: regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus

Izglītība: maģistratūra "Veselības aprūpes speciālists"

28373786

Ilze Ābelīte

Sertificēta Scenar terapeite - konsultante

SIA "ML-DVIŅI"

    Juridiskā adrese:Robežu iela 202,Ventspils,LV-3601

Biroja adrese:Robežu iela 202a,Ventspils,LV-3601

       AS "Citadele banka" Konts:LV98PARX0012276290002 (EUR)

AS "SEB banka Konts:LV75UNLA0050017278984 (LVL)

Screen%20Shot%202020-04-24%20at%2012.01_